ECOdesigndirektivet

Fra d. 26.09.15 træder ECOdesigndirektivet i kraft for varmeproducerende produkter, hvilket medfører skærpede EU krav til blandt andet jordvarmepumper og brugsvandsvarmepumper. De nye krav medfører blandt andet, at de varmepumpe/brugsvandsvarmepumpe produkter som fremadrettet leveres fra Genvex ledsages af et energimærke (som man kender fra bl.a. TV og køleskabe) og et teknisk datablad med prøvningsresultater.

Som følge af indførelsen af det nye ECOdesigndirektiv, er det besluttet, at foretage følgende justeringer i Genvex produktportofølje.

  • GS-4 udgår og erstattes af den nye højeffektive jordvarmepumpe GS-6 PC.
  • Vanvex 185S udgår af produktprogrammet.
  • Vanvex RS/R kan fortsat leveres af Genvex.
  • Vanvex 285S kan fortsat leveres af Genvex.